Quality And Certification

Kvalita a certifikáty

Ve společnosti Microwell jsme přesvědčeni o potřebě neustálého zdokonalování naší práce, zlepšování našich procesů a produkce našich výrobků, které překračují potřeby našich klientů. Motivace ke zvelebování již existujících a překročení průměrů je to, co nás odlišuje od naší konkurence. Jen poskytnutím vynikající práce a spolehlivých produktů můžeme zůstat i nadále v čele trhu jako inovační, spolehliví a důvěryhodní partneři v tomto odvětví.

Usilujeme o dlouhodobý úspěch, a proto budeme stavět na základech kvality ve všech fázích podnikání a všech pracovních aspektech.

  • Souhra potřeb zákazníka s našimi silnými stránkami
  • Neustálé zlepšování produktů a pracovních procesů
  • Investice do nových technologií
  • Rozvoj, posílení a podpora členů celého týmu
  • Spolupráce se všemi členy v týmu jako s partnery – s úctou a respektem
  • Implementace kontroly procesů, zařízení, systémů a kontrola kvality

ŘÍZENÍ KVALITY

Politika kvality Microwell je definována v souladu s mezinárodní normou STN EN ISO 9001: 2001 získanou poprvé v roce 2009, po které následovala recertifikace v roce 2013 a nejnovější v roce 2019.

ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ

Jsme hrdí na to, že jsme držiteli certifikátu systému environmentálneho řízení STN EN ISO 14001: 2005, který byl získán v roce 2011 a byl úspešně obhájen v roce 2019.

ŘÍZENÍ V OBLASTI ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Společnost Microwell splnila všechny požadavky a získala certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci STN OHSAS 18001: 2009 v roce 2013 a znovu byl získán v roce 2017.

OHSAS 18001 byl nahrazen 14.11.2019 při recertifikačním auditu certifikátem ISO 45001.

Všechny naše výrobky byly samostatně testovány na označení shody CE pro výrobky prodávané v rámci Evropské unie.