How choose a heat pump?

Jak vybrat tepelné čerpadlo ?

Tepelné čerpadlo je vybrané na základě jeho účelu. Obecně je výběr tepelného čerpadla založen na těchto hlavních faktorech:

  • množství vody v bazénu (velikost bazénu - objem vody)
  • vrchní kryt bazénu - ano / ne
  • vnější / vnitřní bazén
  • rezidenční / komerční
  • Sezónnost - celý rok používání / sezóny

Výběr je obvykle založen na správném výpočtu bilance tepelných ztrát a zisku. Pro tento výpočet je důležitějším vstupem než těchto 5 faktorů. Dalšími příklady faktorů tepelné ztráty a zisku jsou: orientace venkovního bazénu vzhledem ke směru, geografické polohy bazénu, denní fáze filtrace, intenzita výměny čerstvé vody nebo plnění, intenzita slunečního světla, vítr atd.

Výše uvedené informace vedou k detailnímu výpočtu a výběru. Zkušenosti však ukazují, že ve většině případů se velikost bazénu může použít jako hlavní ukazatel, který se ve většině případů jeví jako správný. Tepelná čerpadla jsou proto navrženy pro určitý objem bazénu. Prohlédněte si proto naši produktovou řadu tepelných čerpadel pro bazény do 40 m3, do 60 m3, do 70 m3, 80 m3, 120 m3. Nejnovější až do 260 m3 a 520 m3.

Pokud je váš bazén větší než 120 m3, používá se obvikle více tepelných čerpadel. Pokud máte dotazy týkající výběru tepelného čerpadla, prosím obraťte se na nás.